Şeyh Edebali

Şeyh Edebali

Şeyh Edebali

Osmanlı Devleti’nin fikir babası

1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir.1326’da 120 yaşlarında Bilecik’te vefat etmiş