Şeyh Bedreddin Simâvî

Şeyh Bedreddin Simâvî

Şeyh Bedreddin Simâvî

Doğum yılı olarak 740 (1339) ile 770 (1368) arasında değişen çeşitli tarihler gösterilir. Bedreddin Simâvî 1420’de Serez’de idam edildi.