Şeyh Bedreddin İsyanı

Şeyh Bedreddin

Şeyh Bedreddin İsyanı

Gerçek iktidar, insanlar üzerinde değil, yürekler üzerinde kurulur. / Şeyh Bedreddin
1359 – 18 Aralık 1420, Serez