Sertak Han

Sertak Han, Sertak Han ya da Sartak Han; 1255-1256 yılında kısa süre hüküm sürmüş Altınorda Devleti hanıdır.

Sertak Han ya da Sartak Han; 1255-1256 yılında kısa süre hüküm sürmüş Altınorda Devleti hanıdır.

Batu Han’ın en büyük oğludur. Kaynaklarda kendisinden ilk olarak, 1246 yılında Çerginiv knezi Mikhail’in Saray (Rusya) şehrinde Batu Han’ın huzuruna çıkması ve akabinde öldürülmesi hadisesi sırasında bahsedilmektedir. Sonrasında Rostov knezi Boris Vasilkoviç’in adet olduğu üzere knezliğinin onaylanmasında bulunması nedeniyle kendisinden bahsedilmiştir. 1252 yılında Aleksandr Nevski’nin Vladimi knezi olarak büyük knez seçilmesinde önemli rol oynadı.

Flaman misyoner Rubroucklu William, Fransa Kralı IX. Louis tarafından Moğollar’ın Hristiyan olması ve Haçlı Seferine destek vermelerini içeren mektubunun Moğol hanlarına ulaştırılması görevi sırasında Temmuz/Ağustos 1253’de Don ile Volga arasında Sertak Han ile görüşmüştü. Babası Batu Han tarafından onu temsilen Büyük Moğol Hanı Möngke’nin topladığı kurultaya katılmak üzere görevlendirildi. Batu Han 1255 yılı Ekim/Kasım ayında öldüğünde, Sertak hala Möngke Hanın yanında bulunmaktaydı. Babasının sağlığında veliaht ilan edilen Sertak, Büyük Han Möngke  tarafından 1256 yılında han ilan edildi.

Dönemin vakanüvislerinin de belirttiği üzere Sertak Han, Nesturi Hristiyan’dı. Han olduktan sonra Karakurum’dan Altın Orda’nun başşehri Saray’a dönmekte olan Sertak Han, dönüş yolu üzerindeki amcası Berke’ye sırf Müslüman olduğu için uğramayarak ona saygısızlık etmişti. Muhtemelen başşehre geldiğinden kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bazı Müslüman vakanüvisler Sertak’ın ölümüne kendisine saygısızlık yapılan Berke’nin dualarının etkili olduğu belirtilmekle birlikte, Sertak ve sonrasında oğlu Ulakçı’nın kısa süre içerisinde ölümlerinde Berke’nin rolü olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır.

Kaynak: Wikipedi