Şah II. İsmail

Şah II. İsmail, Safevî Devleti’nin hükümdarıdır ve Şah İsmail‘in torunudur. Asıl adı İsmail Mirza olup, tam olarak II. İsmail Şah Tahmasb ‘in oğludur.

II. İsmail, 1576 yılında babası Şah Tahmasb’ın ölümüyle Safevî tahtına çıkmıştır. Babası gibi Safevî Devleti’ni yönetmiştir ve 1576 ile 1577 yılları arasında hüküm sürmüştür.
1547 yılında, Osmanlılar’a karşı pek çok başarı kazandığı için Şirvan’a vali olarak atandı. 1556 yılında Horasan valisi oldu. Ancak babasının komutanlarından Masum Bey, Safevi Şahı I. Tahmasb’ı oğlu İsmail’in kendisini devirmek istediğine ikna etti. İsmail yirmi yılını hapiste geçirdi.

Babası Tahmasb 1576 yılında öldüğünde, güçlü Kızılbaşlar yerine kimin geçeceğiyle ilgili olarak İsmail ve kendisinden küçük kardeşi Gürcü bir anneden doğan Haydar Mirza arasında ayrıldılar. Haydar Mirza taraftarlarının onu tahta geçirmesine rağmen, Haydar taraftarları ve rakipleri arasında geçen bir çarpışmada öldürüldü.

Diğer bir grup Tahmasb’ın Çerkes bir kadından olan oğlu Şehzade Hasan’ı Şah yapmaya çalışsa da II. İsmail onları mağlup ederek 22 Ağustos 1576 yılında devletin başına geçti.Tahta çıktıktan sonra kardeşleri İmamkulu, Ali, Süleyman, Mahmud, Ahmed ve yeğeni Hasan’ı öldürtmüştür.

Tahta geçince Şiilik’ten vazgeçerek Sünnilik’i benimsediği söylenen Şah II. İsmail 24 Kasım 1577 tarihinde Kızılbaşlar tarafından; kız kardeşi Perihan Hanım’ın yardımıyla zehirlenerek öldürülmüştür.

Ahmet KOÇ