Sâdî Çelebi

Sâdî Çelebi

Sâdî Çelebi

Kastamonu Daday’da doğdu. Küçük yaşta babası Îsâ Çelebi ile İstanbul’a gittiği ve babasının Murad Paşa Camii’nde imamlık yaptığı belirtilir. 1539’da vefat etti.