Sabuncuoğlu Şerefeddin

Sabuncuoğlu Şerefeddin

Sabuncuoğlu Şerefeddin

Mücerrebnâme’de seksen beş yaşında olduğunu belirtmesinden hareketle 788 (1386) yılında doğduğu söylenebilir. Mücerrebnâme’yi 873’te (1468) yazdığına göre bu tarihten sonra vefat etmiş olmalıdır.