Saatli Kule

Saatli Kule, Balıbey mahallesi Kara Mustafa Caddesinde yer alan saat kulesi, eski şehrin ticaret ve zenaat merkezi Arasta mevkiinde 1895’te Muğla’nın ilk Belediye Başkanı olan Hacı Kadızade Süleyman Efendi ve eşi Pembe Ana tarafından yaptırılmıştır. Şam şehrinde gördükleri kulenin bir benzerini hac dönüşü ünlü Rum usta Filvarus’a (Mihail Konstantin’in oğlu)  yaptırmışlardır.

Saatli Kule, kesme taş ve tuğla kullanılarak, kare planlı ve beş katlı olup, aşağıdan yukarıya doğru küçülmektedir. Alt katı dükkân olarak kullanılan kulenin beşinci katına ise yuvarlak saat kadranı yerleştirilmiş. Her katın cephesine sivri ve yuvarlak kemerli dikdörtgen pencereler açılmış. Tarihi Saatli Kule’de bulunan ‘Çan’ sayesinde halk saati göremese de yapılan vuruşlar sayesinde saatin kaç olduğunu anlayabiliyor. Genellikle saat başlarında saat sayısı kadar çalan çan, yarım saatlerde ise tek çalıyor.   Üzerinde yer alan kitabede hem yapanı, hem de neden yapıldığı hakkında bilgiler bulunur. Kitabeyi de Muğla Rüştiyesi hocalarından ve Şahidi Mevlevihanesi neyzeni Dede İsmail Hakkı Efendi yazmıştır. Üzerinde ustasının imzasını taşıyan kulenin saati hala çalışmaktadır.

Saat kulesinin kitabesinde Osmanlıca şunlar yazmaktadır:

Sahib’ül hayr Hacı Süleyman Efendi
Yine deryayı itâsını ikân eyledi zuhur,
Bahusus aktar-ı eshar vaktini ilân için,

Bu mahalle bir muvakkithane yaptı bi kusur,
Beldemizde misli nâmesbuk kebir çan saati Avrupadan celb edince herkese verdi süru,
Kalmadı hiç ihtiyaç cep saati taşımaya,
Aksi avaz ile alem vakti etti şuur,
Hem ziya şevkiyle buldu mücevher tarihi,
Geldi meydana muvakkithane bi evsa-ı vufur,
Harerehu İsmail Hakkı 1301 fi Şaban.