Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa

Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa

Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa

Rusçuk âyanından Çelebi Hacı Süleyman Ağa’nın oğludur. Bazı eserlerde ve arşiv belgelerinde, Seyyid, Rusçuklu veya Çelebizâde Hasan Paşa olarak da anılır. Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur.