Rıfat Osman Çeşmesi

Rıfat Osman Çeşmesi, Tosyavizade Rıfat Osman tarafından inşa ettirilen çeşme, Ticaret Lisesi bahçesinde yer alır ve II. Abdülhamid dönemine denk gelmektedir Çeşme, malzeme, plan ve mimari yapısıyla Edirne şehir merkezindeki çeşmelerden farklılık gösterir. Kare biçimindeki bir kütle üzerine oturan yapının yüksekliği 3.75 m. ve genişliği 1.25 m. dir. Mermerden haznesi buluna çeşmenin dört kenarına birer adet yine mermerden su yalağı yerleştirilmiştir. Su yalaklarının ve haznenin zeminini dört yönde düz ve dışbükey silmelerden oluşan bir kuşak çevreler. Aynı şekilde hazne ve yalakların üst kısımları da silmelerle vurgulanmıştır. Su haznesinin dört köşesine yerleştirilmiş kaide ve başlıkları bulunan dört sütun sivri kemerlerle birbirine bağlanmaktadır. Sütun kaideleri dışbükey ve iç bükey silmelerden başlıkları ise mukarnas dizilerinden oluşmaktadır. Çökertme şeklindeki kemer köşeliklerine madenden yapılmış birer rozet yerleştirilmiştir. Çeşmenin saçak kısmı ise bir sıra mukarnas dizisinden sonra pahlanmış bir silme ve düz bir silme ile sonlanmaktadır. Pahlanmış silme yüzeyine baklava motifleri işlenmiştir. Bu bölüm her köşede yer alan dilimli bir taç ile sonlanmaktadır. Her tacın ortasında kitabe kuşağı bulunur. Baldeken bir köşk şeklinde düzenlenen bu bölümün üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kubbe dışbükey silmelerle dilimlenmiştir. Kubbenin merkezinde madeni bir alem yer alır.