Prut Savaşı

Prut Savaşı

Prut Savaşı

Prut Savaşı, Karlofça (1110/1699) barışının ardından kaybedilen yerlerin geri alınması anlamında önemli bir aşamadır.