Patrona Halil İsyanı

Patrona Halil İsyanı

Patrona Halil İsyanı

Yeniçeri Ocağı’na mensup olan ve bir süre kalyonlarda levent olarak görev yaptığı için “Patrona” lakabıyla anılan Halil’in adıyla tarihe geçen isyandır.