Osmanlı-Lehistan Savaşı (1620-1621)

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1620-1621)

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1620-1621)

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1620-1621)’nın nedeni Lehistan soylularının Boğdan’ın işlerine karışmasıdır.