Osmanlı-İran Savaşı (1723-1727)

Osmanlı-İran Savaşı (1723-1727)

Osmanlı-İran Savaşı (1723-1727)

Osmanlı İmparatorluğu ile çöküş devrine girmiş olan İran’daki Safevi Devleti ardından ise (1725’ten sonra) İsfahan’ı ele geçirerek İran’a egemen olan Afgan Hotakiler arasında süren ve Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlanan askerî mücadeledir.