Osmanlı-İran Savaşı (1623-1639)

Osmanlı-İran Savaşı (1623-1639)

Osmanlı-İran Savaşı (1623-1639)

Osmanlı Devleti ile İran Devleti arasında, Irak meselesi için çıkan savaşlardan biridir. Sultan IV. Murat , Lehistan seferinden sonra Irak sorununu halletmek üzere sefer düzenlemiştir.