Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618)

Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618)

Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618)

Savaşın nedeni Şah I. Abbas’ın Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile savaş halinde olmasını ve Anadolu’da çıkan Celali İsyanlarından uğraşmasıyla zayıf düşmesini fırsat bilerek Ferhat Paşa Antlaşmasıyla kaybettiği toprakları geri almak istemesidir.