Osmanlı-İran Savaşı (1578-1590)

Osmanlı-İran Savaşı (1578-1590)

Osmanlı-İran Savaşı (1578-1590)

III. Murat‘ın saltanatı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Şah Tahmasb’ın ölümü sonrasındaki taht kavgalarıyla çalkalanan Safevi Devleti arasında Güney Azerbaycan ve Kafkaslar’da gerçekleşmiş olan bir dizi muharebe içeren savaştır.