Osmanlı-Avusturya Savaşı (1663-1664)

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1663-1664), Erdel, Eflak ve Boğdan Beyliklerinin Avusturya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmeleri sonucu çıktı. Savaş, 1664 yılında yapılan Vasvar Antlaşmasıyla son bulmuştur.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki Türk ordusu Avusturyalıların Viyana çevresindeki en önemli kalelerinden biri olan Uyvar’ı hedef tuttu. Uyvar seferi olarak adlandırılan harekâtta ilk olarak bölgedeki en müstahkem mevki olan Uyvar Kalesi 15 Ağustos 1663’te kuşatıldı. Ağır kayıplara uğrayan ve yardıma gelen General Montecuccoli’nin komutasındaki Avusturya ordusunun da Kaplan Mustafa Paşa tarafından yenilgiye uğratılmasıyla direnme umudunu yitiren kale 13 Eylül 1663’te teslim oldu.

Avusturya cephesinde paniğe yol açan bu zaferden sonra Türk ordusu ileri harekâtını sürdürerek Uyvar gibi bugünkü Slovakya topraklarında yer alan Levice, Novigrad ve Nitra kalelerini de fethetti. Türk süvarileri ise Beyaz Alpler bölgesine akınlar düzenleyerek bu bölgeyi yağmaladılar.

Almanya’daki müttefikleri Brandenburg, Bavyera, Ren Birliği, Saksonya ve Fransa’dan takviye kuvvet alan Avusturya, gerek bir önceki yıl gerekse 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı’nda kaybettiği yerleri geri alabilmek için harekete geçti. Nisan ayında Kanije’yi kuşatan Avusturya ordusu yenilgiye uğradı ve Haziran’da kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Uyvar’dan Kanije yönüne gelerek Avusturya ordusunun ricatını çabuklaştıran Köprülü Fazıl Ahmet Paşa savaşın başlamasına neden olan ihtilaflardan birini teşkil eden Zerinvar Kalesi’ni de fethetti.

Raab ırmağını geçerek ileri harekâtını sürdürmek ve böylelikle Viyana’yı baskı altında tutmak isteyen Osmanlı ordusu St. Gotthard St. Gottard mevkiinde, diğer devletlerin ve Habsburgların askeri desteğiyle Avusturya ordusu tarafından durduruldu. 1 Ağustos’ta gerçekleşen ve St. Gotthard Muharebesi adı verilen muharebenin savaşın sonucuna büyük bir etkisi olmadı. 10 Ağustos 1664 günü imzalanan Vasvar Antlaşması ile savaşa son verildi. Antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin kazanımları Avusturya tarafından kabul edildi ve 1682’ye dek sürecek bir barış dönemine girildi.