Osmanlı-Avusturya Savaşı (1663-1664)

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1663-1664)

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1663-1664)

Erdel, Eflak ve Boğdan Beyliklerinin Avusturya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmeleri sonucu çıktı. Savaş, 1664 yılında yapılan Vasvar Antlaşmasıyla son bulmuştur.