Osmancıklı İmamzâde Halil Paşa

Kanijeli Siyavuş Paşa

Osmancıklı İmamzâde Halil Paşa

Osmancıklı İmamzade Halil Paşa Osmanlı Devleti sadrazamlarındandır. 18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar Fetret Devri döneminde I. Mehmed için vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.