Osman Paşa Şadırvanı

Osman Paşa Şadırvanı yığma yapım sistemiyle inşa edilen çeşmede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı, yazılı kaynaklara göre, 1842 yılında, Ordulu olan Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Bey tarafından yaptırılmıştır. Yapı 1937 yılındaki depremde yıkılmış, 1997 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Yapı, altıgen planlı bir platform ile zeminden yükseltilmiştir. Her köşede bulunan sütunlar birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmaktadır. Sütun başlıklarında sade taş işçiliği görülmektedir. Altıgen planlı yükseltinin ortasında yuvarlak formlu ve altı lüleli çeşme bulunmaktadır. Her musluğun ön tarafında oturma sekisi bulunmaktadır. Yapının üzeri soğan formlu kubbe ile örtülüdür. Kubbenin üzerinde alem bulunmaktadır.