Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Eski adı Muşkara olan Nevşehir’de tahminen 1073’te (1662) dünyaya geldi. Babası İzdin voyvodası olarak bilinen Sipahi Ali Ağa, annesi Fatma Hanım’dır. Akrabalarını görmek ve iş bulmak için 1100’de (1689) İstanbul’a gitti.