Nevşehir Kalesi

Nevşehir Kalesi şehir içi araçlar veya Bölge Turu düzenleyen Seyahat Acentalarına ait tur araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir. Şehrin en yüksek noktalarından birine inşa edilen kalede volkanik kaya ve tüflerden oluşan malzeme kullanılmıştır. Silindirik şekilde bir plan göstermektedir. Simetrik olarak dört yönde daire şekilli burçlar yer almaktadır. Burçlardan bayrak direği dikili olanının üzeri açık durumda ve onarılmamıştır. Sur duvarları ve üzerindeki savunma duvarları yeniden onarılmıştır. Savunma sistemi 46 küçük bölüm halinde ve her bölüm ortasında savunma açıklıkları yer alıyor. İçte kale kapısının sağındaki ve solundaki burçların yanından çıkılan merdivenlerle savunma duvarlarına ulaşılıyor. Orta avlu bugün park olarak kullanılıyor.

Selçuklular döneminde inşa edilen kale, Nevşehir tarihi yerler arasında sıkça ziyaret edilir. Geçmişte Bağdat kervan yolunu koruma amacı güdüyordu. Kesme taş ve moloz taştan yapılan kalenin iki giriş kapısı bulunuyor. Bir kitabesi olsa da günümüze kadar ulaşamamıştır ve bu nedenle tarihi tam bilinmemektedir. Fakat 1966-1979 yılları arasında onarılmıştır. 42 mazgala sahip kalenin altında savaş sırasında ihtiyaçların karşılanması için su tüneli olduğu rivayet ediliyor. 11 mahalleyi kapsayan bir kazı esnasında yer altı şehri de ortaya çıkarılmıştır. Bu yoldan bir kiliseye ulaşılmakta ve Hz. İsa’nın göğe yükselişini temsil eden freskler bulunmaktadır.