Müneccimbaşı Ahmed Dede

Müneccimbaşı Ahmed Dede

Müneccimbaşı Ahmed Dede

1041’de (1631) Selânik’te doğdu. Ahmed Dede 29 Ramazan 1113 (27 Şubat 1702) tarihinde Mekke’de vefat etti ve Cennetü’l-muallâ’ya defnedildi.