Mohaç Muhaberebesi

Mohaç Muharebesi

Mohaç Muhaberebesi

29 Ağustos 1526

Kanuni’ye Avrupa‘da güvenle ilerlemenin yolunu açacak olan tek yol Macaristan Krallığı’nın ortadan kaldırılması, ya da Osmanlı yönetimi altına alınmasıydı.