Moldovancı Ali Paşa

Moldovancı Ali Paşa Kastamonu’nun Daday ilçesinin “Sorkun” köyünde doğmuştur. Genç yaşında iken İstanbul’a gelmiştir. Bostancı ocağına girmiştir. Cesur olup Bursa’da bazı muamelelerinden dolayı “Moldovancı” lakabını kazanmıştır. Sonra haseki olarak Filibe’ye gönderilmiştir. Mart 1761’de Bostancıbaşı olmuştur.

Mayıs 1762’de vezirlik rütbesi verilerek Rumeli beylerbeyliği görevi verildi. Sonra sırasıyla 1762/1763’te Bosna eyalet valisi, 1766/1767’de Diyarbakır eyaleti valisi, sonra Anadolu beylerbeyliği, Nisan 1767’de Konya eyalet valisi, 1768/1769’de Adana eyalet valisi ve sonra Maraş eyalet valisi görevleri yaptı. 1768’de Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bender seraskeri olarak ordu komutanlığı yaptı. 1769’da Yaş muhafızlığına atandı. Temmuz 1769’da Hotin seraskerliği görevi verildi. Bu görevde iken Hotin’e hücum eden Rus ordusunu bu kale önünde mağlubiyete uğratıp geri püskürttü.

16 Ağustos 1769’da Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa sadaretten azledildi ve onun yerine sadrazamlığa getirilerek, “serdar-ı ekrem” görevi verildi. Fakat Rus orduları tekrar taarruza geçti ama bu sefer komutası altında olan Osmanlı ordusu Hotin önünde mağlup oldu. Bu başarısızlığından dolayı 12 Aralık 1789’da hem sadrazamlıktan hem de serdar-ı ekremlik görevinden azledildi. Yerine  İvazzade Halil Paşa sadrazam ve serdar-ı ekrem olarak tayin edildi.

Moldovancı Ali Paşa, azlinden sonra Gelibolu’ya sürgüne gönderildi. 1770’te affedilerek Seddülbahir muhafızlığıyla Boğaz seraskerliği görevine getirildi. Yaşı ilerlediği için Şubat 1772’de emekli yapıldı. Tekirdağ’da oturmaya memur edildi. 1773’te bu şehirde öldü.