Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi, Edirne’de inşa edilmiş çeşmelerin en büyüğü olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi, kuzey-güney doğrultusundaki meyilli bir cadde üzerinde doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiştir. Osmanlı Dönemi’nin en önemli merkezlerinden birisi olan Edirne şehrinin en büyük çeşmesi olma özelliğine sahip olan tarihi çeşme, kitabesinden de anlaşılacağı üzere 1667 senesinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sultan  IV.Mehmet Dönemi’nin ünlü sadrazamı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, bahsi geçen bu çeşmeyi sadrazam olmadan yedi yıl önce sadrazam kaymakamı iken yaptırmıştır. Çeşmenin günümüze ulaşana kadar önemli bir onarım geçirmediği ve özgün yapısal özelliklerini büyük ölçüde koruduğu görülmektedir. Tarihi yapı bu yönüyle kent içindeki nadir çeşmelerden birisidir.
Kara Mustafa Paşa, 1635 yılında Merzifon’da doğmuştur. 1674 yılında Fazıl Ahmet Paşa ölünce onun yerine sadrazam oldu. 1683 yılında Viyana kuşatmasında başarısız olunca idam edildi (1684). Kaynaklar Merzifonlu’nun Edirne’de şimdi izi kalmayan yaklaşık on kadar çeşme yaptırdığını yazmaktadır.