Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa

Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa

Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa

Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa altmış yaşlarında öldüğüne göre 1640 yılı civarında doğduğu tahmin edilebilir. Hemşerisi Kara Mustafa Paşa’ya intisap etti ve onun yanında yetişti. Önce silâhdarı, ardından kapıcılar kethüdâsı oldu.