Makedonya Rum Ayaklanması

Makedonya Rum Ayaklanması, Makedonya Rum Ayaklanması,1878’de Makedonya’da gerçekleşen bir ayaklanma idi.

Ayaklanma, Ayastefanos Antlaşması’na tepki olarak Makedonya’nın büyük kısmı Bulgaristan’a bağlanması amacıyla ve Makedonya’nın Yunanistan Krallığı ile olan birliği lehine ortaya çıkmış olup 2 Şubat’ta Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan ettiği 1878 Türk-Yunan Savaşı’nın ardından gerçekleşmiştir. Ayaklanma, kötü hava koşulları ve örgütsüzlük nedeniyle aynı yılın kış ayında sona erdi.