Laz Aziz Ahmed Paşa

Laz Aziz Ahmed Paşa

Laz Aziz Ahmed Paşa

Yeniçeri ocağından yetişerek kapıcıbaşı ve İbrail nazırı olmuştur. 1811 Rus harbinde mirahur payesi ile Ordu-yu Hümayunda görev alıp asker sevkine memur olarak Edirne’ye gönderilmiştir.