Lala Mustafa Paşa

Lala Mustafa Paşa

Lala Mustafa Paşa

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Kaynaklarda Bosna’nın Sokol köyünden olduğu belirtilmektedir. Yaşı yetmişi geçmiş olan Mustafa Paşa 25 Cemâziyelâhir 988’de (7 Ağustos 1580) vefat etti.