Kösem Sultan

Kösem Sultan

Kösem Sultan

Hayatının ilk yılları hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Aldıkları emir doğrultusunda Süleyman Ağa ve adamları Kösem Sultan’ı Harem’deki odaların birinde dolap üzerinde bulup öldürdüler (16-17 Ramazan 1061 / 2-3 Eylül 1651).