Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa

1045 (1635-36) yılında Amasya’nın Köprü (Vezirköprü) kasabasında doğdu. Köprülü Mehmed Paşa’nın oğludur. Annesi buranın voyvodası Yûsuf Ağa’nın kızı Ayşe Hanım’dır.