Koca Mustafa Paşa

Koca Mustafa Paşa

Koca Mustafa Paşa

Hayatının ilk yılları ve menşei hakkında yeterli bilgiler yoktur. Rum veya Frenk asıllı olduğu, berberlik yaptığı belirtilir. Baba adı belgelerde devşirme kökenini çağrıştıracak şekilde Abdülmuin olarak geçer. 23 Kasım 1512’de idam edildi.