Koca Mehmed Ragıp Paşa

Koca Mehmed Ragıp Paşa

Koca Mehmed Ragıp Paşa

1698 yılında İstanbul’da doğdu. Babası defterhane kâtibi Şevki Mustafa Efendiydi. Küçük yaşta babasının yanında Doğu dillerini öğrendi, iyi bir öğrenim gördü. Bağdat defterdarlığı, sadaret mektupçuluğu gibi memurluklarda bulundu, bilim, edebiyat ve idare işlerinde başarı gösterdi.