Koca Mehmed Nizamüddin Paşa

Koca Mehmed Nizamüddin Paşa

Koca Mehmed Nizamüddin Paşa

Koca Mehmed Nizamüddin Paşa bugün Çorum’un bir ilçesi olan Osmancık’ta doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası 1406-1413 döneminde Osmanlı Devleti başvezirliği yapmış olan Osmancıklı İmamzade Halil Paşa’dır. Sultan II. Murad tarafından, tahta çıkışıyla birlikte başvezirlik makamına getirilmiştir. 1429-1438 yılları arasında başvezirlik makamında bulunmuştur. Azledilince Osmancık’a yerleşmiştir.