Kazlı Çeşme

Kazlı Çeşme, Yavuz Sultan Selim döneminde yapılmış bir çeşmedir. Üzerindeki inşa kitabesine göre 1546 yılında yaptırılmıştır. Kitabe beş kartuş içine sülüs yazı ile yazılmıştır. Kitabenin müderris ve kadı olan 1571 yılında Üsküp’te vefat eden Aşık Pir Mehmet Çelebi’ye ait olduğu tahmin edilmektedir.

Kitabe metni:

Kim nazar etti bu âbı safiye
Dedi buna Kevser almaz vafiye

Mehemmet Bey ki yaptı hayri âli
Getürdi âleme bir mai car

Gördü bir aşık dedi tarihini
Nûş eden yârana sahha âfiye

Tarih Mısraı;

Gördü bir Aşık dedi tarihini
Nûş iden yarane sahha afiye

Açıklama: Kazlı Çeşme’nin üzerindeki kaz figürü 2002 yılında çalınmıştır. 2010 yılında Zeytinburnu Belediyesi tarafından figürün replikası yapılmak suretiyle yeniden restore edilmiştir.