Kâtib Çelebi

Kâtib Çelebi

Kâtib Çelebi

Kâtib Çelebi, 1017 Zilkadesinde (Şubat 1609) İstanbul’da doğdu. 27 Zilhicce 1067 (6 Ekim 1657) sabahı vefat ederek Zeyrek Camii civarındaki kabristana gömüldü.