Kasar Kağan

Kasar Kağan, Kasar (Hesa) Tuğluk (Teley) Kağan ya da Çin kaynaklarına göre Çyaoli Kehan Hesa Teley , 824-832 yılları arasında Uygur Kağanlığı’nı yöneten hükümdardır. Çincedeki Çyaoli transliterasyonunun Türkçe aslı açık değildir. Kasar Kağan Dönemi, geniş sınırlar ve büyük bir ticaret hacmine sahip olsa da, gittikçe gerilemeye başlayan Uygur Kağanlığı’nın artık çöküş sürecine girişinin görüldüğü dönemdir. Bu dönemde iç çekişmeler ve suikast planları kağanlığın büyük siyasi krizler yaşamasına neden olmuştur

824’te, Uygur Kağanı Küçlüg Bilge Kağan ölmüştür. Onun yerine kardeşi Kasar (Hazar) Tigin başa geçmiş ve bu olay Uygurların eğemenliği altındaki Hu gibi kavimlere büyük bir isyan fırsatı doğrumuştur. Ülke içerisinde derebeyi konumundaki bu toplulukların isyanları, kağanlığı hızlı bir çöküşün içerisine sokmuştur. Yaşanan bu krizler sonrası Kürebirlerin baskısı sonucu Kasar (Hazar) Kağan kendi buyrukları tarafından 832’de öldürülmüş, yerine Külüg Tigin  geçmiştir.