Karpoş İsyanı

Karpoş İsyanı, Osmanlılar’ın Hristiyan müttefik güçlerle yaptığı savaşlar sırasında 1689-1690’da Kumanova ve civarı, Piccolomini ve Valerio Zips kumandasındaki isyandır.

Karpoş İsyanı, Osmanlılar’ın Hristiyan müttefik güçlerle yaptığı savaşlar sırasında 1689-1690’da Kumanova ve civarı, Piccolomini ve Valerio Zips kumandasındaki Avusturya birliklerinin işgali ve hıristiyan nüfusun Avusturyalılar tarafından kışkırtılan Voyvoda Karpoş liderliğindeki isyandır. Bu isyan Osmanlılar tarafından şiddetli bir şekilde bastırıldı.

Kaynak: İslâm Ansiklopedisi