Karataş Hamamı

Karataş Hamamı, Alibey Cami’nin güneybatısında yer alan Karataş Hamamı XVII. yy.’da Çankırı Mütesellimi Ali Bey zamanında (1609) yapılmıştır. Yapı güney-kuzey aksına dik olarak uzanan bir çifte hamamdır. Batıda erkekler bölümü, doğuda ise kadınlar bölümü vardır. Her iki hamamında soyunmalıklar bölümü özgünlüklerini yitirerek tamamen betonarme olarak yapılmıştır. Bu muhdes soyunmalık bölümlerinden dar fakat yüksek açıklıklardan dikdörtgen planlı ılıklık bölümlerine geçilmektedir. Kapı açıklıkları sivri ile yuvarlak arasında bir kemere sahiptir. Ilıklık bölümlerinin orta bölümleri birer kubbe ile örtülmüştür. Kebeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Ilıklıkların doğu ve batı bölümleri erkekler bölümünde tromplu yarım kubbelerle, kadınlar bölümününki ise kalın bir kemeri andıran beşik tonozla örtülmüştür. Çünkü adınlar bölümünün ılıklık ve sıcaklık bölümleri erkekler bölümüne göre daha küçüktür. Kubbelerin ortalarında sekizgen birer ışıklık, bu sekizgenin etrafında ise yuvarlak ışıklıklar vardır. Ayrıca alt kısımlarda her bir cepheye gelecek şekilde, altta ikişerli sekizgen üstte yuvarlak bir tane olmak üzere üçerli küme oluşturan başka ışıklıklarda bulunmaktadır. Ilıklıklardan, yuvarlak kemerli birer kapıdan sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Sıcaklıklar dört eyvanlı ve dört halvetlidir. Orta mekanlar ve halvetler birer kubbeyle, eyvanlar ise beşik tonozlarla örtülmüştür. Orta mekandan halvetlere sivri kemerli açıklıklardan girilmektedir. Hem orta mekanı hem de halvetleri örten kubbelerin ortalarına birer sekizgen ışıklık açılmıştır. Göbek taşları özgün olmayıp mermerden yapılmıştır. Erkekler bölümünün sıcaklık kısmının kuzeydoğu halvetinden kuzeydeki sıcak su deposuna yuvarlak kemerli bir pencere açılmaktadır. Bu halvet sauna olarak kullanılmaktadır. Kadınlar ve erkekler bölümlerinin kuzeydeki eyvanlarından sıcak su deposuna birer yuvarlak küçük delik açılmıştır. Beşik tonozlu sıcak su deposu ve külhan her iki bölümün kuzey cephesi boyunca uzanmaktadır. Osmanlı Dönemi haçvari çifte hamamlarının bir örneği olan Karataş Hamamı’nda yapı malzemesi olarak zemin döşemelerinde kesme taş, beden duvarlarında moloz taş ve kubbelerde ise tuğla kullanılmıştır.