Karaköy Cuma Camii

Karaköy Cuma Camii, Bolu İli, Merkez İlçe, Karaköy, 2 pafta, 478 parselde yer alan cami, mevcut kitabelerinden anlaşılacağı üzere; 1562 – 1563 tarihinde Musa Paşa oğlu Mehmet Bey’in annesi tarafından Cuma Camisi olarak yaptırılmıştır. Karaköy Cuma Camii, dikdörtgen planlı, moloz taş örgülü cami, düz ahşap tavanlıdır. Tavanı 2 sıra halinde 4 ahşap direk taşımaktadır. Kuzeyinde yine ahşap direklerle taşınan açık bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Mermerden yapılmış basık kemerli cümle kapısının ahşap kapı kanatları kündekari tekniğinde işlenmiştir. Giriş kapısı üzerinde yer alan sülüs hatlı çini kitabesiyle dikkat çekmektedir. Caminin 2 çini kitabesi olduğu bilinmekte ise de; bir tanesi bugün mevcut değildir. Kuzeyinde 4 kare kesitli ayak, ahşap mahfili taşımaktadır. Beş kenarlı ve mukarnaslı mihrabı ile sade ahşap bir mimberi vardır. Beden duvarlarındaki iki sıra halindeki pencerelerden alt sıradakiler sivri kemer alınlıklı ve ahşap söveli, üst sıradakiler sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Kirpi saçaklıdır.