Kara Ahmed Paşa

Kara Ahmed Paşa

Kara Ahmed Paşa

Kara Ahmed Paşa’nın hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi yoktur. 1555 yılında idam edildi.