Kadı Burhaneddin

Kadı Burhaneddin

Kadı Burhaneddin

3 Ramazan 745’te (8 Ocak 1345) doğdu; asıl adı Ahmed olup dönemin Kayseri kadısı Şemseddin Muhammed’in oğludur. 1398’de Karayülük, Sivas surlarının önünde onun başını kestirerek hayatına son verdi.