IV. Kılıç Arslan

IV. Kılıç Arslan

ö. 1266), Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğludur.