İslampaşa Camii (Kurşunlu)

İslampaşa Camii (Kurşunlu) yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. Yapı tek kattan oluşmaktadır. Kubbesi kurşunla kaplı olduğundan ‘Kurşunlu Cami’ adıyla anılmaktadır. Kuzey cephede bulunan giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre Miladi 1570 tarihinde, İskender Cafer Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, Miladi 1908 yılında onarım geçirmiştir. Cami ahşap son cemaat mahfili ile taş duvarlı ve kubbeli harim kısmından meydana gelmektedir. Caminin kuzeybatı köşesinde bulunan minarede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Cami tek minareli ve minaresi tek şerefelidir. Harimin kuzeybatı köşesinden minareye çıkılmaktadır. Yapının üst örtüsü ortada kubbe ve yanlarda kırma çatıdır. Kırma çatı kısmında malzeme olarak beyaz sac malzeme kullanılmıştır. Kadınlar mahfiline harimin doğusunda bulunan döner merdiven ile çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili iki ahşap dikme ile taşınmaktadır. Harimin ortasında bulunan kubbe harimi oluşturan duvarlar tarafından taşınmaktadır. Kare planlı harimin her cephesinde ikişer adet düz lentolu pencere bulunmaktadır. Sekizgen kubbe kasnağı üzerinde yuvarlak kemerli pencereler bulunmaktadır. Tromplara oturan kubbe dıştan kurşun kaplamalıdır. Mihrap taş malzemeden yapılmış olup sadedir. Minberi ahşap malzemeden olup sonradan yapılmıştır. iç mekânda duvarlar ve kubbe, kalem işi süslemelidir.