İsa Gamber

İsa Gamber

İsa Gamber

Azerbaycan’ın eski geçici cumhurbaşkanı, Azerbaycan Milli Meclisi’nin eski başkanıdır.