II. İzzeddin Keykavus

II. İzzeddin Keykavus

(ö. 1279) Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in büyük oğludur.