II. Alaeddin Keykubad

II. Alaeddin Keykubad

(1239 – 1254) Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev ile Gürcü Hatun’un küçük oğludur.