İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika

Erdel’in Koloszvar şehrinde dünyaya geldi. 1670 ile 1674 arasında bir tarihte doğduğu tahmin edilmekte, asıl adı ve ailesi bilinmemektedir. Mezar taşında İbrâhim Müteferrika’nın ölüm tarihi 1160 (1747) olarak yazılmışsa da kitâbedeki şair Nevres’in “Basmacı” lakabından kinaye olarak, “Basdı İbrâhîm Efendi sahn-ı firdevse kadem” mısraında düşürdüğü tarih olan 1158 (1745) ölüm yılı kabul edilmiştir.