I. Dünya Savaşı’nda Kürt İsyanları

I. Dünya Savaşı’nda Kürt İsyanları, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu içinde çeşitli Kürt isyanları patlak verdi.

Bu isyanlar başta Kürtlere bağımsız bir devlet vadetmiş olan Birleşik Krallık olmak üzere İtilaf Devletleri tarafından teşvik edilmişti. Buna rağmen İtilaf Devletleri Kürt isyancılara yalnızca sınırlı derecede askeri destek sağladı. İngilizlerin bağımsız bir Kürt devleti vaatleri planlanmış bir Kürt devletine küçük bir bölge ayıran 1920’deki Sevr Antlaşması’nda yer aldı, ancak bu planlar Türk Kurtuluş Savaşı’nı Türk Ulusal Hareketi’ni kazanmasıyla ve 1923’teki Lozan Antlaşması’yla iptal edildi.